In toenemende mate wordt het ingezien dat de beoordeling niet alleen moet worden bepaald door het oogpunt van de leidinggevende, maar dat het een reflectie moet zijn van de waardering die er breed in de organisatie leeft. Hoe breng je dit op een eenvoudige en efficiënte manier in kaart?

De Talent Proof Beoordelingsscan biedt organisaties en leidinggevenden de mogelijkheid om op een efficiënte wijze de medewerker vanuit verschillende gezichtspunten te laten beoordelen. Door gebruik te maken van een 360º-feedback methode verkrijgt de leidinggevende hiermee waardevolle informatie die bij het beoordelingsgesprek kan worden gebruikt.

De Talent Proof Beoordelingsscan levert een uitgebreide en overzichtelijke rapportage waarin de volgende aspecten aan bod komen:

· Een algemeen overzicht van de beoordelingen

· Beoordeling per competentie

· Beoordeling per werkrelatie-categorie

· Overzicht van sterk gewaardeerde kenmerken

· Overzicht van te verbeteren kenmerken

· Persoonlijk Ontwikkelplan