Hoe voorkom je dat je na een functionerings- of POP-gesprek of na een training direct weer door de waan van de dag in beslag wordt genomen en al je goede voornemens vergeet?

De Talent Proof Habitbuilder helpt je om de uitkomsten van je POP-gesprekken, trainingen, 3600-feedback, etc. te vertalen naar concrete dagelijkse gedragsverandering en op regelmatige basis bezig te zijn met je ontwikkeldoelen.

Het grote probleem bij veranderingstrajecten is dat de goede wil bij de deelnemers vaak het slachtoffer wordt van “de waan van de dag” die zo snel weer de overhand krijgt.

Om hieraan het hoofd te bieden heeft Talent Proof de Habitbuilder ontwikkeld die ondersteuning biedt op de vier belangrijkste knelpunten voor daadwerkelijke veranderingen.

De Habitbuilder ondersteunt je door je:

  1. stap voor stap te begeleiden bij het vertalen van een intentie naar een weldoordachte en concreetmeetbare gedragsverandering. De Habitbuilder gebruikt hierbij een combinatie van RET, Client Centeredness en SMART doelstellingen; allen beproefde methoden bij het realiseren van gedragsveranderingen.
  2. regelmatig herinnerings-emails te sturen, zodat je aan je doelstelling wordt herinnerd en de verandering onderdeel van de dagelijkse/wekelijkse routine wordt.
  3. de gelegenheid te geven om voor elke gewenste gedragsverandering een voortgangsblog bij te houden. Hierdoor wordt je geholpen om echt over de voortgang na te denken en er bewust mee om te gaan.
  4. de gelegenheid te geven om bij elke gewoontedoel een buddy/coach te definiëren die je over dode punten heen kan helpen.

Download de brochure in pdf door op het icoon te klikken: