De roep om een hogere efficiëntie, meer flexibiliteit en lagere kosten leidt op steeds meer plekken tot het invoeren van Het Nieuwe Werken. En dus ook tot het invoeren van Het Nieuwe Managen. Ben je er klaar voor? Welke succesfactoren heb je al onder de knie en welke moet je nog ontwikkelen?

De Talent Proof HNW-Managerscan helpt leidinggevenden om goed zicht te krijgen op de zeven belangrijkste competenties voor Het Nieuwe Werken voor managers. Je krijgt een heldere spiegel voorgehouden die je helpt je voor te bereiden op, of verder te ontwikkelen als manager binnen Het Nieuwe Werken.

Het succesvol implementeren van Het Nieuwe Werken is namelijk voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van de leidinggevenden. Succes voor de manager hangt voor een groot deel af van de volgende zeven competenties:

  • Luisteren
  • Flexibiliteit
  • Communiceren
  • Visie
  • Sturen op resultaat
  • Coachend leidinggeven
  • Overzicht