Op welke manier geef je leiding aan je team? Weet je welke leiderschapsstijl op welk moment de beste resultaten oplevert? Hoe bewust werk je aan een leiderschapsstijl die optimaal aansluit bij de organisatiedoelstellingen? Heb je het idee dat er meer in je team zit dan er uit komt?

De Talent Proof Leiderschapscan is speciaal ontwikkeld om managers en leidinggevenden te helpen om op een doordachte manier aan een gezonde leiderschapscultuur te werken. Aan de hand van het leiderschapsmodel en de competenties behorend bij de ‘concurrerende waarden-theorie’ van Quinn en Cameron wordt (middels een zelfscore) een reëel beeld van het zichtbare leiderschapsgedrag verkregen. Doel van een leiderschapscan is om concrete input en handvatten te bieden voor de verdere persoonlijke ontwikkeling van de leider.

Het achterliggende model is van Quinn (‘concurrerende waarden’), een gevalideerde onderzoeksmethode om organisatiecultuur in kaart te brengen. In dit model zijn de resultaten uiteen te zetten, op basis van twee dimensies:

Interngericht (integratie) – Externgericht (differentiatie)

Stabiliteit (beheersbaarheid) – Flexibiliteit (vrijheid)

Download de brochure in pdf door op het icoon te klikken: