Hoe ontwikkel je jezelf tot een (nog) effectievere manager binnen je organisatie? Welke vaardigheden zijn het belangrijkst om te groeien als manager? Wil je dat er betere resultaten worden geboekt en er minder slepende kwesties binnen de organisatie zijn?

Speciaal om je ontwikkeling als manager een extra impuls te geven heeft Talent Proof de gevalideerde Management Effectiviteitsmeting (MEM) ontwikkeld. Dit instrument meet 7 belangrijke aspecten van managementeffecitiviteit en laat zien hoe je scoort ten opzichte van gemiddelde score in de controlegroep.

Doel van de MEM is om jou als manager een beeld te geven van je functioneren. De resultaten dienen als een spiegel om je eigen managementrol en het bijbehorende gedrag te kunnen evalueren en vormen tevens de basis voor het definiëren van groeidoelen en gewenste gedragsveranderingen. Door bewust met jouw MEM bezig te zijn zal je (zelf)bewuster worden van je rol en deze professioneler in kunnen vullen.

Download de brochure in pdf door op het icoon te klikken: