We leven in een tijd waarin de mate van ons succes voor een groot deel bepaald wordt door ons vermogen om te ontwikkelen. Kunnen we meer grip krijgen op het ontwikkelproces? En zo ja, hoe kunnen we het ontwikkelingsproces in onszelf en in anderen bevorderen, de ruimte geven en stimuleren?

De Talent Proof Stages of Concern geeft aan hoe ontwikkelprocessen lopen en op welke manier we de ontwikkeling van onszelf en van de mensen om ons heen optimaal kunnen ondersteunen. Het ontwikkelen van jezelf en je team is een essentiële managementvaardigheid en de inzichten van de Talent Proof Stages of Concern geven managers concrete handvatten om de mensen binnen hun team te ontwikkelen.

De scan Stages of Concern is gebaseerd op het Concern-Based-Adoption-Model van Frances Fuller, later verder ontwikkeld door Hall en Hord (1987). De vijf fasen in de ontwikkeling zijn:

1. Gericht op jezelf: hoe overleef ik?

2. Gericht op de taak: hoe doe ik het goed?

3. Gericht op de ander: de mensen zijn belangrijk

4. Gericht op impact: en nou moet het anders

5. Gericht op de essentie: hoe kan ik dit delen?

Download de brochure in pdf door op het icoon te klikken: