Overal waar mensen samenwerken, komen conflicten voor. Het betrokken zijn bij een conflict hoeft niet altijd negatief te zijn. De Conflicthanteringscan helpt je effectiever met conflictsituaties om te gaan, zodat je minder patstellingen en onuitgesproken wrevel in je (werk)relaties zult ervaren.

Overal waar mensen samenwerken, komen conflicten voor. Mensen ervaren conflicten over het algemeen als negatief, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Conflicten horen bij mensen en er zitten ook positieve kanten aan. Een conflict schept vaak duidelijkheid over wat mensen echt willen en denken. De Talent Proof Conflicthanteringscan helpt je om te herkennen wat jouw persoonlijke conflictbenadering is en hoe je op de meest constructieve manier met conflicten om kunt gaan.

Op basis van de variabelen “persoonlijke assertiviteit” en “samenwerkingsbereidheid” worden de volgende 5 conflicthanteringsstijlen gedefinieerd:

1. Samenwerken
2. Doordrukken
3. Onderhandelen
4. Toegeven
5. Vermijden

De kracht van de Talent Proof Conflicthanteringscan is, dat ze laat zien welke stijl in welke situatie het meest effectief is. Een persoon die de verschillende stijlen op strategische wijze inzet, kan het meest effectief met conflicten omgaan en de beste resultaten voor zichzelf, het team en de organisatie behalen. Niet door altijd gelijk te hebben, maar juist door op de goede momenten toe te geven, af te wachten of samen te werken.

Download de brochure in pdf door op het icoon te klikken: