Een succesvolle vervulling van een vacature is in belangrijke mate afhankelijk van een goede, up-to-date en complete omschrijving van de verwachtingen die er aan de kandidaat worden gesteld. Hoe voorkom je veel van de gangbare afbreukrisico’s en leg je een goed fundament voor succesvolle selecties?

Het Talent Proof Vacatureprofiel biedt organisaties de mogelijkheid om op een efficiënte wijze de verwachtingen rond een vacature in een helder profiel te inventariseren. Door gebruik te maken van een 360-feedback methode wordt een goed beeld gecreëerd over de verwachtingen rond de vacature.

Het Talent Proof Vacatureprofiel combineert drie verschillende invalshoeken om te komen tot een zo compleet mogelijk profiel van de vacature:

1. Persoonlijkheid (Big5)

2. Cognitieve Capaciteiten

3. Carrière-waarden (Drijfveren-model van Clare Graves)

Zowel het Big5-model, als het Drijfveren-model van Graves worden wereldwijd breed toegepast en de combinatie van deze instrumenten geeft een goed beeld van de eisen die de betreffende vacature stelt aan de persoonlijkheid en het waardensysteem van de kandidaat.