Hoe belangrijk Individuele Ontwikeling ook is, er zijn veranderprocessen die je alleen succesvol kunt doorvoeren als ze vanuit een team- en/of organisatiebreed perspectief worden doorgevoerd. Omdat een team – een organisatie – meer is dan een groep eenlingen.

Niemand leeft in een vacuüm. Iedereen die aan zijn persoonlijke ontwikkeling werk, werkt impliciet ook aan de ontwikkeling van zijn team en de organisatie. In die zin kunnen en worden alle Talent Proof instrumenten ingezet als onderdeel van team- en organisatieontwikkeling.

Naast alle individuele instrumenten biedt Talent Proof ook een aantal instrumenten die fundamenteel zijn voor het ontwikkelen van een team- en/of organisatie als geheel. Als team/organisatie is het belangrijk om een antwoord te hebben op de vragen: Hoe denken onze (interne) klanten over ons? Hoe tevreden/betrokken zijn we zelf bij ons team / onze organisatie? Hoe kunnen we onze effectiviteit verhogen? Hoe kunnen we onze cultuur verbeteren?

Fundamentele vragen die fundamentele veranderprocessen op gang brengen. Ook hier geldt weer dat elk Talent Proof-instrument de deelnemers een heldere spiegel voorhoudt die een vertrekpunt is voor een ontwikkeling.