Hoe tevreden zijn uw medewerkers? Op welke manier kunt u de effectiviteit van de organisatie het beste een extra impuls geven? Over welke aspecten van de organisatie, hun collega’s en hun werk is het personeel zeer tevreden? Waar vormt ontevredenheid een probleem en ontstaan afbreukrisico’s?

Een Talent Proof Medewerkers-tevredenheidonderzoek (MTO) ondersteunt directies en leidinggevenden in het optimaal ontwikkelen van hun organisatie.

Een Talent Proof MTO is een instrument waarmee medewerkers anoniem de gelegenheid krijgen om op 11 hoofdthema’s en 25 subthema’s terugkoppeling te geven over hoe ze de organisatie, de afdeling, hun collega’s en hun werk ervaren. De informatie die hiermee wordt verkregen biedt een stevig fundament voor het stellen van doelen en prioriteiten op het gebied van organisatieontwikkeling.

Een Talent Proof MTO geeft op o.a. de volgende organisatieaspecten inzicht:

  • Inhoud werk
  • Collega’s
  • Leidinggevende
  • Klantgerichtheid
  • Beleid
  • Toekomst
  • Cultuur & klimaat
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Arbeidsomstandigheden
  • Tevredenheid & betrokkenheid