Verlangt u naar wezenlijke veranderingen in de cultuur van uw organisatie? Wilt u graag meer grip hebben op het imago dat u als organisatie uitdraagt? Lijdt uw organisatie onder een hoog verloop, een slechte motivatie of een verlaagde productiviteit?

Een Talent Proof Cultuurscan is een instrument dat directies en management ondersteunt in het realiseren van wezenlijke organisatieveranderingen. Het uitgangspunt van een organisatie-cultuurmeting is het helder in kaart brengen (vaststellen) van de huidige cultuur en de gewenste cultuur.

Het primaire doel is bewustwording van de cultuur waarin men werkt. Het secundaire doel is strategisch van aard: ‘Hoe kunnen we de cultuurverandering(en) het beste sturen zodat deze in lijn liggen met onze visie en strategie?’

Het achterliggende model is van Quinn (‘concurrerende waarden’), een gevalideerde onderzoeksmethode om organisatiecultuur in kaart te brengen. In dit model zijn de resultaten in een kwadrant met vier organisatieculturen uiteen te zetten, op basis van twee dimensies:

Interngericht (integratie) – Externgericht (differentiatie)

Stabiliteit (beheersbaarheid) – Flexibiliteit (vrijheid)